Your browser does not support javascript! Please enable it.

Cymru Creatives Coordinator / Cydlynydd Celfyddyda

Group:XR Cymru (Wales)
Posted:23/04/2024
Location:From home role with XR Wales
Hours per week:5-9
No. spaces available:2
Meeting Time:Fortnightly Tuesday 7pm
Meeting Format:Conference call
Meeting Schedule:Flexible, role sharing available
Essential Skills:Friendly & well-organised
Desired Skills:Arts
Accessibility considerations:Use of Zoom and XR comms platforms

Encouraging creative action design and contributions to XR Cymru while collaborating with other working groups to create visually cohesive and powerful actions, both locally and UK-wide.

Responsibilities:

 • Connect Local Arts WGs within Wales via group chat and regular Zoom meeting.
 • Connect with the Cymru Creatives team to plan meetings and share tasks.
 • Holding a log of supplies and resources within Wales so Local Groups can access visual aids for events eg. placards, banner, larger pieces of art etc.
 • Help Local Arts Working Groups to set up across Wales.
 • During the Rebellions, coordinate the movement of arts assets and help facilitate creative actions.

XR CREATIVES oversee:

 • The look and feel of the movement.
 • Creating the most visually communicative and powerful actions.
 • Inspiring creative response to the crisis we face and facilitate others in this ongoing work, towards mass inclusion for the cultural aspect of revolution.
 • Engaging and connecting artists and creative people.
 • Working with the action group to integrate art into non-violent direct action.

Cynrychioli Celfyddydau Cymru yng nghyd-destun ehangach y mudiad, gan annog mynegiant creadigol a chyfraniadau yn y Genedl a chydweithio gweithgorau eraill ar weithredoedd gweledol pwerus a chydlynol yn lleol ac yn ystod gweithredoedd ledled y DU.

Cyfrifoldebau:

 • Alinio Celf Cymru mandad XR Celfyddydau
 • Cysylltu Celf Cymru LlC Chelfyddydau Rhanbarthol LlC eraill (heb ei sefydlu eto)
 • Cysylltu Celf Cymru LlC 'r Cylch Creadigol (heb ei sefydlu eto)
 • Lledaenu gwybodaeth gan y Cylch Creadigol i Gelfyddydau Lleol LlC
 • Cysylltu Celfyddydau Lleol LlC yng Nghymru - Zoom (heb ei sefydlu eto)
 • Ymuno gyda Zoom wythnosol Cydlynwyr Cymru - gan gysylltu Cydlynwyr LG & WG
 • Cydlynu rhannu asedau celfyddydol ledled y rhanbarth
 • Cadw cofnod o gyflenwadau ac adnoddau y Rhanbarth fel y gall LGs gael mynediad at adnoddau gweledol ar gyfer digwyddiadau ee. placardiau, baner, darnau celf mwy ac ati (heb eu sefydlu eto)
 • Helpu Celfyddydau Lleol LlC i sefydlu ledled y Genedl
 • Cydlynu creu naratif cydlynol mewn gweithredoedd / digwyddiadau lleol, cenedlaethol ac ar draws y DU ar y cyd Chynllunwyr Gweithredu a'r Cyfryngau a Negeseuon
 • Cydlynnu symudiad asedau celfyddydol a helpu i hwyluso gweithredoedd creadigol yn ystod y Gwrthryfeloedd

CELFYDDYDAU XR

 • Golwg a naws y symudiad
 • Helpu i gynnal gweithredoedd pwerus sy'n cyfleu'r neges
 • Ysbrydoli ymateb creadigol i'r argyfwng sy'n ein hwynebu a hwyluso eraill yn y gwaith parhaus hwn: gweithio tuag at cynhwysiant torfol yn y chwyldro diwylliannol
 • Ar gyfer esblygiad cyson negeseuon a chyfathrebu
 • Creu cysylltiadau rhwng artistiaid a phobl greadigol
 • Cydweithio gyda'r grŵp gweithredu i integreiddio celf i weithredoedd uniongyrchol di-drais

This role is being advertised by the following working group:

XR Cymru (Wales)

Location: XR Wales

Rydym yn gymuned o gymunedau o bob rhan o'r wlad sy'n ceisio ein orau i gyflawni ein 3 Galwad ac yn ymgorffori ein Egwyddorion a'n Gwerthoedd am byd gwell, cyfiawn - y byd y mae taer angen amdano arnom i ni ein hunain, ein cyd-fodau dynol a'r byd naturiol o'n cwmpas. We are a community of local groups from across the Welsh nation taking action to achieve Extinction Rebellion's 3 Demands. We endeavor to embody our Principles & Values for the better, just world that we all so desperately need for ourselves, fellow humans and the natural world around us.

Related roles

Listings

by